Oslo/Aker-jubileum – Forstadsbanene

Rolf Thoresen BYARK

De vestlige forstadsbanene er i dag en naturlig del av hele byens t-banenett, men var opprinnelig en viktig del av utviklingen av Vestre Aker. De ble også et fint samarbeidsprosjekt mellom Oslo og Aker. AS Holmenkollbanen hadde åpnet sin bane i 1898 og man ønsket at denne skulle forlenges ned til sentrum. Tunnel ble foreslått som et av alternativene. Kristiania formannskap behandlet saken, og selv om det var diverse diskusjoner underveis, f.eks. om hvor de ulike stasjonene skulle ligge, ble man etterhvert enige. I 1909 behandlet så Aker kommunestyre saken. Byggingen av tunnelen startet i 1912. I mellomtiden hadde Kristianias sporveisnett nådd til bygrensen ved Majorstua og i 1915 ble det holdt en konkurranse om hvem som kunne komme med det beste forslaget om et fremtidig banenett. Kristiania og Aker spoveiskomité samarbeidet så i tiden framover. Plassen tillater ikke detaljer rundt prosessen, men resultatet ble at Sognsvannsbanen, Røabanen og Kolsåsbanen ble bygget. Tunnelen til Nationaltheateret sto ferdig i 1928 og ut på 30-tallet ble det bygget forstadsbaner, og solgt tomter i tilknytning til disse. Mye bebyggelse vokste opp rundt stasjonene og mange er fremdeles knutepunkter i dag. Bildet viser en av de karakteristiske blå vognene som mange husker, fotografert på Kolsås i 1980. Vogn 409 ble utrangert i 1991 og hugget samme år. (Foto:Rolf Thoresen/Oslo Byarkiv)