Og det ble lys……

I dag 13.12.2017  klokken 17.15, er det 125 år siden elektriske gatebelysningen i Christiania ble tent for første gang!

Karl Johan gatebelysning 13.12.

Karl Johans gate ca. 1906. Fotoet viser Christianias første praktfulle lysmaster for elektrisk lys langs Karl Johans gate fra 1892. Mastene var antagelig kjøpt fra Tyskland og designet av professor Schupmann. Tilhører Oslo Museum

På Lucia-dagen den 13. desember 1892 ble den elektriske gatebelysningen i Christiania tent for første gang. De første praktfulle lysmastene var reist i 1892, med plassering langs Karl Johans gate, på Eidsvolds plass, Stortorget og på Jernbanetorget. Disse var beregnet for elektriske buelamper som ble forsynt med elektrisk kraft fra det nyetablerte «Christiania Elektricitetsværks dampstasjon». Bygningen som rommet byens første elektrisitetsverk står fortsatt i Rosenkrantz gate 14. Til å begynne med hadde gatelyktene hver sin bryter, slik at kommunens folk, på samme måte som med gasslyktene, måtte gå rundt og tenne hver enkelt lykt.
Byens innbyggere var begeistret. Med det nye sterke lyset, ble gatene et sted hvor også «anstendige» borgere kunne ferdes etter mørkets frembrudd. Aftenposten rapporterte dagen etter:
”Utover ettermiddagen begynte folk å samle seg. Snart bølget det av mennesker i gatene. Noen stod i klynger og ventet, trosset kulde og sur tåke, stampet med føttene og kikket på klokken. Endelig kvart over fem glimtet de øverste buelampene, og snart skinte hele Karl Johan. Begeistrede utrop hørtes, og folk spaserte opprømt i elektrisk belysning.”
Christianias Elektricitetsværks dampstasjon i Rosenkrantzgate 14 hadde ved åpningen 13.12.1892, tre kullfyrte dampmaskiner som drev et likestrømsanlegg på 240 volt, med en generatoreffekt på 900 kW. De første tre dampmaskinene var bygget i Stuttgart, mens den fjerde, som kom noen år senere, var bygget ved Nylands Verksted. Dampsentralen må ha medført mye larm og røyk, for i samtiden ble det påstått at man kunne høre stempelslagene helt opp til Grensen.