Modernismens kulturminner: Det nye sentrum

Storebrand

På 1960- og 70-tallet ble store områder av Oslos sentrum fullstendig endret. Det gamle Vika var et av områdene som ble transformert og gikk fra boligområde til kontorområde. Et av høydepunktene i det nye, moderne Vika er Storebrand-gården. Den sto ferdig i 1963 og var tegnet for Storebrand forsikringsselskap av arkitektene Rune Lund og Alf Valentin, med F. S. Platou som medarbeidende arkitekt. Platou hadde en hånd med i mye av det om skjedde med byens modernistiske byggeri. Storebrand-huset er slående, både i størrelse og med sine konkave langfasader. Materialbruken  med glatte hvite betongelementer gir et mer eksklusivt preg enn den råere, ubehandlede betongen vi finner i mange andre bygg fra perioden. I dag holder ulike foretak til i bygningen, som er godt bevart og står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygg og anlegg. (Foto: Teigens fotoatelier 1963/Norsk Teknisk Museum)