Kulturminner er mer verdt!

Verdien av kulturminner infoark

Byantikvarens nye informasjonsark om verdien av kulturminner – boliger med kulturminneverdi vs. boliger uten erkjent kulturminneverdi – er ute. Det bygger på publiserte resultater i Martin Austvoll Nome og Morten Stiges artikkel «Verdien av kulturminner – økonomisk merverdi på boliger i Oslo 2004-2013». Undersøkelsene viser at bevaringsverdige bygninger er verdt mer. Hele informasjonsarket finner du her.