Byfornyelsen fortsetter

 

IMG_8363

Modernismens kulturminner: Byfornyelsen fortsetter

Sofienberggata 13 er et godt eksempel på nøkterne, fint tilpassede nybygg i indre by, fra perioden med byfornyelse på 80- og 90-tallet. I 1984 ble «Handelsskolekvartalet Grünerløkka» oppført, oppkalt etter skolen litt lenger ned i gaten. Alex Christiansen arkitektkontor tegnet den store gården, som fikk garasjekjeller og loftsleiligheter. Leilighetene forøvrig er i mange størrelser, 2-5 roms. Slik kunne man få en variert beboersammensetning. Det var også ønskelig med større leiligheter, slik at barnefamilier kunne bli boende i indre by. Legg merke til skala og materialbruk. Huset tilpasser seg høyde og gesims på murgårdene lenger ned i kvartalet, og den slemmede teglfasaden glir godt inn i miljøet. Samtidig har bygget sin egenart og egenkvalitet, som vitner om tiden det er bygget i.