Modernismens kulturminner: Fjellhaug skole

IMG_8273

I dag har Byantikvaren vært på befaring på Fjellhaug skole, først og fremst for å se på skolens modernistiske bygg (da de eldre bygningene hadde åpenbar, eller åpenbart fravær av, verneverdi) og velge ut objekter for oppføring på Gul liste. Allerede i 1913 sto bibelskolen/misjonsskolens første bygg ferdig, i en helt annen arkitektonisk stil, men skolen har vokst og den har således blitt utvidet flere ganger. To særlig interessante objekter for våre antikvarøyne var skole- og internatbygget fra 1966 (over) og skole, internat og administrasjonsbygget fra 1979 (under). Det første er tegnet av Selvaag-Bygg og holdt i stram modernisme, med skolefløyen og internatfløyen separert. Inngangspartiet med vestibyle binder dem sammen. Bygningen er bygget etter korridorprinsippet. Et uventet høydepunkt finner vi på fasadens vestre del – spiraltrappen – Selvaags varemerke.

IMG_8286

Skole, internat-  og administrasjonsbygget fra 1979 (ark. Hans-Kjell Larsen) er av en helt annen karakter. Den har lekne og industrielle fasader, og mye liv og detaljer preger arkitekturen. Innvendig er ventilasjonen lagt synlig, vi finner betong, glass og en svært variert romutforming. Bygningen roper etter å bli tatt i bruk av studentene, til alle tenkelige formål. I bakkant ligger internatfløyen, med noe enklere fasadeuttrykk. Mens 1966-bygget kan kalles modernisme, er vi her over i postmodernismen.

Byantikvaren må stadig oftere vurdere verneverdiene til relativt nye bygg, vi ser at utviklingen går raskt, og ønsket om rivning eller endring betyr at det stadig oftere er for sent for bygg som er oppført nært til vår egen tid. Jo flere bygg og anlegg fra de nyere periodene vi får se og oppleve, jo enklere er det å vurdere kulturminnenes verdi og få et helhetlig overblikk. Vi jobber kontinuerlig med 60- og 70-tallet, og 80-tallet er nå også en del av vårt naturlige arbeidsfelt. Besøket på Fjellhaug ga oss kunnskap om et skoleanlegg som har vært i kontinuerlig utvikling gjennom mange tiår, som vi i liten grad kjente fra før. Hvor rykker vi ut neste gang?

IMG_8279

Praktikant Marte beundrer spiraltrappen!