Midstuen skole

IMG_3800

Midtstuen skole – et moderne kulturminne. Ikke bare 60- og 70-tallet, 80-tallet må også med i vår skolestartmåned. Midtstuen skole er et av våre flotteste skoleanlegg fra perioden, med sin levende og lekne arkitektur og flotte og tidstypiske detaljering. Bevisst bruk av farger og materialer er blant de særegne kvalitetene, likeså de ulike volumenes utforming; noen utbygg er sirkelrunde, andre mer langstrakte, med mange ulike vindusutforminger og takvinkler. Her kan man utforske lenge og stadig finne noe nytt. Skolen er bygget som ungdomsskole 1986-88 og er tegnet av arkitekt Per-Johan Eriksen. Dens nærhet til marka er en ytteligere kvalitet og bygningen ligger godt i terrenget. Modernisme eller postmodernisme? I alle fall blant det aller beste fra 80-tallet