Oslos grendeskoler

IMG_6697

Modernismens kulturminner: Grendeskolen. Noen som husker grendeskolene? På 1970-tallet var tanken at de minste klassene hadde best av å holde til i sitt eget skolehus den første tiden, gjerne fra 1.-3.klasse. Noen grendeskoler ble bygget i tilknytning til et storskolebygg, andre alene, i nær tilknytning til boligbebyggelse, så de minste elevene skulle få en trygg og kort skolevei. I Oslo ble mange grendeskoler oppført i Groruddalen, men vi finner også en på Ullerntoppen Den ble bygget så barna i de nye terrasseblokkene ikke skulle måtte gå langt til Huseby eller senere Lysejordet skole.
I dag er mange grendeskoler nedlagt eller revet, men på Haugen og Gran skoler har småskolen fremdeles sitt eget bygg , med en liten gymsal/lekesal og små klasserom. Svartjern skole på Romsås holder stand som den eneste frittliggende 1.-4.skole i byen. På bildene ser vi Ullerntoppen (øverst, venstre), Svartjern, der fasadene nå er ombygget (øverst, høyre), Gran (under denne) og Ammerudkollen grendeskole, som nå er revet, etter å ha stått tom i mange år (nederst). Foto: Byantikvaren