Modernismens kulturminner: Skolebygg  – Hauketo skole

NOR Hauketo systemskole i Oslo
Byantikvaren håper alle har hatt en flott sommer! August betyr skolestart, og vi skal selvsagt se på noen av byens modernistiske skolebygg fra ulike tiår. På bildet ser vi Hauketo ungdomsskole skole nybygget i 1968. Den er tegnet av arkitektene Cappelen og Rodahl som på slutten av 60-tallet utviklet en systemskole som ble satt opp mange steder i landet. I Oslo har vi fem, i ulik størrelse: Hauketo, Skøyenåsen, Nordseter, Godlia og Stovner. Skøyenåsen er den best bevarte og prioritert i Verneplan for Osloskolen.

Arkitektenes mål var å tegne en skole som var billig å oppføre og hadde lave vedlikeholds- og driftskostnader. Videre skulle den gi gode muligheter for å imøtekomme pedagogenes ønsker for planløsning og innredning, og bygget skulle gi maksimal fleksibilitet for å kunne møte fremtidens endrede pedagogiske og tekniske krav.

Utover 1970-tallet ble «åpen skole» et begrep, og i Cappelen og Rodahls skolebygg la man opp til nettopp slike løsninger, med f.eks. flyttbare vegger. Skolelandskapet, et større rom, mediatek e.l. med mindre undervisningsrom rundt, ble vanlig. Flere skoler, bl.a. Hauketo, fikk dessuten svømmebasseng. I dag er alle Cappelen og Rodahls systemskoler i Oslo fremdeles i drift. De er rehabilitert, noen har fått tilbygg og påbygg, men har således også vist seg fleksible og godt egnet til skolebruk, nesten femti år etter de ble oppført. (Foto: Nasjonalmuseet)