Tinghuset

1200px-Oslo_tinghus

Etterkrigstidens kulturminner: Oslo Tinghus
Vår postmoderne byvandring som gikk av stabelen tirsdag hadde ikke stopp ved Tinghuset, men mange påpekte på veien hvilken flott bygning det, noe vi selvsagt er helt enig i. Oslo Tinghus ble oppført 1992-94 (ark. Østgaard arkitekter A/S). Høy materialkvalitet og gjennomtenkt detaljering kjennetegner bygningen, som har fasader forblendet med naturstein. Vindusutformingen er svært variert og hovedfasaden oppleves som monumental mot plassrommet foran, likevel har bygget en eleganse over seg som gjør at det tilpasser seg byrommet på en god måte. Både utvendig og innvendig er bygget godt bevart og det er ført på Byantikvarens Gule liste.