Chateau Neuf

Chateau neuf.jpg

Etterkrigstidens kulturminner: Chateau Neuf
Lund og Slaatto tegnet St.Hallvard kirke og kloster som vi viste fram forrige uke, og de tegnet også studentenes eget hus, Chateau Neuf, i Slemdalsveien på Majorstuen. Det sto ferdig i 1971 og rommer mange ulike møteplasser for studentene – klubblokaler, bar, auditorium/scene, øvingsrom, samt kontorer og møterom. Bygget har høy arkitektonisk verdi og er typisk for tiden og for Lund og Slaattos strukturalisme – det er formet som en stor kube i ubehandlet betong, med fasadefelter i tegl og glassbyggerstein. Ventilasjonanlegg og tekniske installasjoner ligger synlig i interiørene, som er heftig fargesatt bl.a. i orange av kunstneren Gunnar S. Gundersen. Ominnredninger har endret det opprinnelige preget noe, men fremdeles er Chateau Neuf godt bevart, i all sin rufsete studentherlighet, og bygningen er fredet.