Amerikalinjens bygg midlertidig fredet

foto-jernbanetorget-692x526

Byantikvaren i Oslo har vedtatt å midlertidig frede «Amerikalinjen» i sentrum. Et stykke norgeshistorie – Den Norske Amerikalinjens hovedkontor på Jernbanetorget representerer den transatlantiske transporthistorien før flyenes tid. Amerikabåtene var også utvandrernes port til Amerika. Fortidsminneforeningen skriver om saken på sine Facebooksider: Vi er enige i Byantikvaren vurdering om at kulturminneverdier av nasjonal verdi her står i fare for å gå tapt, og er derfor glade for at både Nordic Choice hotel og Byantikvaren har et godt samarbeid og ønsker bevaring av dette unike bygget.