St. Hallvard kirke og kloster

Fransiscanerne

Et av modernismens vakreste bygg er St. Hallvard kirke og kloster. Det ble oppført for Oslo romersk-katolske bispedømme 1966 og er tegnet av arkitektene Lund & Slatto. Beliggende på en liten høyde på Enerhaugen kan man oppleve bygningen fra mange sider, med ulike uttrykk. Bygningen i seg selv er kvadratisk, men kirkerommet er sirkelrundt med himling av armert betong, utformet som en nedhengende kuppel. Fasadene er forblendet med hardbrent rød tegl, forøvrig har bygningen mye eksponert betong, som sammen med det lyse treverket i interiørene er typisk for tidsepoken. Bygningen har også mange spennende passasjer og rom. Klosterfløyen ligger for seg selv, og er i to etasjer. St. Hallvard kirke og kloster er fredet. (Foto: Teigens fotoatelier/Dextra, Sparebankstiftelsens samling, Norsk Teknisk Museum)