Symra kino

Symra kino

Etterkrigstidens offentlige bygg: Symra kino
I vår første drabantby Lambertseter ligger fremdeles Symra kino. Da drabantbyen var ny på 1950-tallet måtte de mest prekære nødvendigheter som skole og kolonial komme først, deretter fikk man fritidstilbud. Man ønsket at drabantbyen skulle dekke mange behov. Symra kino sto ferdig i 1965 og er tegnet av Frode Rinnan og Olav Tveten, som også sto bak planen på Lambertseter. Opprinnelig var det 454 sitteplasser. Nå trengte man ikke lenger dra til sentrum for å gå på kino!
 
En gang tronet den karakteristiske kinobygningen i gul tegl i ensom majestet vis-a-vis det opprinnelige senteret. I dag er den bygget helt inn i det nye Lambertseter senter og arkitekturen kan bare delvis oppleves. Det positive er at kinoen er i full drift. Planene om nedleggelse var reelle, men istedet ble kinoen stengt i 2008 og bygget om. Til gjenåpningen i 2010 hadde den fått to saler, med hhv. 200 og 90 plasser. Symra er forankret i Lambertseterbeboernes lokale sjel og er vår eneste drabantbykino i drift. Stovner Amfi og Edda på Kalbakken er lagt ned. Av de lokale «grendehus»-kinoene, er det vel fremdeles bare på Godlia det fremdeles vises film. Som offentlig byggeri er imidlertid Symra i en særstilling blant kinoene fra perioden, både utfra et arkitektonisk og et kulturhistorisk perspektiv. (Foto: Teigen/Norsk Teknisk Museum, Leif Ørnelund/Oslo Museum)