Janne Wilberg – seks nye år som byantikvar!

Profilbilde JW i blått.jpg

Rådhuset melder i dag at byråd Hanna Marcussen har innstilt byantikvar Janne Wilberg til et nytt åremål på seks år.
Byrådet fatter formell beslutning neste torsdag.

Vi gratulerer og er glade for å få beholde vår synlige og engasjerte Byantikvar i seks år til!