Etterkrigstidens boliger: Trosterudstien 1

Wenche Selmer Trosterudstien

Etterkrigstidens boliger: Trosterudstien 1, Wenche og Jens Selmers eget hus.

Wenche Selmer (1920-1998) hører til pionerene av kvinnelige arkitekter i norsk arkitektur. Fra 1953-97 tegnet hun en rekke bolighus og hytter og også kunstnerkolonien på Ekely, denne sammen med sin mann, arkitekten Jens Selmer De hadde et bredt samarbeid, men betraktet hverandre som selvstendige og uavhengige fagpersoner.

Wenche Selmers bygg kjennetegnes av bruk av tre og andre naturmaterialer. Husene er alltid godt tilpasset terrenget, og nærheten til naturen er ivaretatt gjennom store lysflater og ofte utgang direkte til hage eller annet uteområde. Man kan si at Wenche Selmer virkelig var opptatt av hva en god bolig skulle være. Hennes arkitektur er skapt med tanke på å skape rammer for et godt familieliv. Dette er også tydelig i huset hun tegnet for seg og sin mann, i Trosterudstein 1. Dette er oppført i 1963 og fikk Sundts premie for god arkitektur samme år.

Wenche Selmer var amanuensis ved Arkitekthøgskolen i Oslo (tidligere Statens arkitektkurs) 1976–87. To av hennes tidligere studenter karakteriserte henne slik: “I den perioden Wenche Selmer var fagområdebestyrer på Bygg 1, var hun for oss – ved siden av Sverre Fehn og Christian Norberg-Schulz – en av skolens tre ubestridte faglige autoriteter.”

(Foto:Teigen/Norsk Arkitekturmuseum)