Etterkrigstidens boliger: Kjedehus på Korsvoll/Nordberg

DSC01380
Korsvoll/Nordberg-området er en spennende del av byen, der vi kan følge etterkrigstidens boligutvikling. Her finner vi villaer i ulike størrelser, to- og firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og blokker, de fleste meget godt bevart, flott beliggende i naturterreng, der trær, knauser og naturlig vegetasjon er bevart. I Langmyrgrenda finner vi disse kjedehusene, tegnet av Bjarne Howlid og Bent Næss, oppført 1961. Flott arkitektur med slående detaljer, volumene er enkle, men virkningsfulle. Materialbruken er også meget god. Nordberg/Korsvoll har flere kjede- og rekkehusfelt som er oppført for ulike firmaer og organisasjoner, f.eks. NEMCO og Forskningsrådet. Byantikvaren kommer til å kikke grundigere på bebyggelsen på Nordberg/Korsvoll, og etterhvert føre en del hus på Gul liste. Vi anser Nordberg/Korsvoll å være et av byens beste boligområder fra 1950-60 tallet og også et av de aller best bevarte, med intakte hager.