Kjedehus tegnet av Odd Jebe

rekkehus-eltonveien

Vi fortsetter å løfte frem etterkrigstidens boliger. På Refstad gårds grunn bygget Brødrene Konsmo, i 1969 17 kjedehus tegnet av arkitekten Odd Jebe. Bygningene er oppført i tre, har flatt tak og er karakteristiske for 1960-tallet. Kjedehusene ble ført på Gul liste og er løftet fram i forbindelse med arbeidet med Hovinbyen, der Byantikvaren har kartlagt kulturminner, og de er også med i vårt digitale kulturminneatlas Oppdag Groruddalen.
 
Kjedehusene ligger der hvor det gamle gårdstunet lå. Refstad gård hadde hovedbygning i mur fra 1863 og et av Akers største stabbur. I Ribsonveien litt lenger sør, ligger tre rekkehus/kjedede boliger av en litt annen type. De ble tegnet og planlagt i 1964. Arkitektene var R. Sølvsberg og T. Fjelstad, og byggherren Det Norske Travselskaps Landbane A/S.
 
Det er typisk for 1960-tallet at ulike bedrifter og selskap fikk oppført kjedehus og rekkehus for sine ansatte. Dette finner vi flere steder i byen. Odd Jebe er forøvrig en av 60-tallets mest sobre arkitekter, men kanskje ikke så kjent? Han har tegnet mange flotte villaer både i Oslo, Asker og Bærum. Vi kommer tilbake til villaarkitekturen litt senere i måneden.