Furuset – en menneskelig drabantby

Furuset. Ark. Klippgen, Holm & Halvorsen, aug. -78.

Da OBOS bygget ut Furuset på slutten av 70-tallet la arkitektene ikke bare vekt på selve husene, men også på områdene mellom husene. Det ble anlagt bilfrie grøntområder, gangveier, kvartalslekeplasser og lekeplasser for de minste nær oppgangene. Hvert borettslag fikk en egen barnepark med parktante. I fasadene brukte arkitektene tre og plater, i varme farger. De store betongtrauene på balkongene ga mulighet til å dyrke og gro.