Modernismens kulturminner: Hallagerbakken

Hallagerbakken OBOS.jpg

Over hele byen var det fokus på boligbygging på 1970- og 80-tallet. OBOS’ store prosjekt var utbyggingen av Søndre Nordstrand, et naturskjønt område der man kunne starte med helt blanke ark. Fra 60- og 70-tallets høyhus gikk strømningene nå i helt motsatt retning. Lavt og trivelig skulle det være, med mye bruk av tre som materiale. Hallagerbakken borettslag på Holmlia er et av periodens fineste rekkehusområder. Det ble oppført i 1982 og er tegnet av ark. Hultberg, Resen, Throne-Holst og Buoslawski for OBOS. Totalt er det 216 leiligheter og husene er lagt slik at de følger det bratte terrengets former. Arkitektenes forbilde var murhus i Marokko. Arkitekturhistoriker Anne Kristine Kronborg har skrevet om periodens arkitekturuttrykk: «lekende, uhøytidelig og fantasifull», med sine ujevne fasader og vinduer i forskjellige fasonger. Husene i Hallagerbakken er så godt tilpasset terrenget at noen av rommene er trekantede. Mellom husene ble det lagt bilfrie, grønne gangveier. Beboerne var fornøyde, og er det fremdeles. (Foto/faksimile: OBOS: Hele folket i hus 1970-2009)