Modernismens kulturminner: Casinetto

Casinetto Teigen NTM.jpg

I februar og mars skal vi ha fokus på bolig, både blokker, rekkehus og villaer og vi starter i Casinetto. Borettslaget ble oppført for OBOS i 1981-83 og er tegnet av Telje-Torp-Aasen AS. Casinetto består av tre blokkområder med tilsammen 289 leiligheter og er typiske for perioden, både med sin fargebruk og detaljering. Fasadene er kledd med horisontalt monterte, profilerte og lakkerte metallplater. De utenpåhengte balkongene og svalgangsløsningene er varierte, i slanke, lette materialer. Adkomsten til blokkene er gjennom frittstående betongtårn. Fargebruken er en essensiell del av arkitekturuttrykket; det ble forsøkt å male det ene inngangspartiet grått, istedenfor opprinnelige singalrødt, men forsøket falt ikke heldig ut og det har blitt bestemt at man holder seg til rødfargen. Også de gjennomgående gangveiene og tundannelsene er typiske for boligområder i tidsperioden. Det skulle være trygt og barnevennlig, med grøntområder og lekemuligheter. Bilen er henvist til egne parkeringsanlegg. Casinetto er et flott eksempel på 80-tallets lekne, men ikke overlessede, boligarkitektur, medbevisst  bruk av farger, tidstypiske materialer, med gode proporsjoner og i en skala som virker menneskelig og innbydende. (Foto: Teigens fotoatelier/Norsk Teknisk Museum)