Etterkrigstidens kulturminner: Fiskebutikken på Risløkka

042s84dmyjtn

 I Rabbeveien, midt i boligstrøket, ble det i 1961 oppført en tidstypisk liten bygning, tegnet av arkitekt R. Skefstad. Stilen var umiskjennelig 50-talls, med flislagt fasade og teakdør. Det var byggherren Ellef Andersen, i samarbeid med fiskeridepartementet og ut fra analyser om folketetthet og annen forretningsvirksomhet i området, som mente det var behov for en fiskeforretning på Risløkka. Etter oppstart begynte imidlertid flere andre aktører i nærområdet å selge fisk, og butikken måtte legges ned etter fire år. Både kolonial og frukt- og tobakkforretning ble forsøkt drevet i lokalene, men heller ikke dette var lønnsomt.
 
I 1969 åpnet Økern senter med flere forretninger. En ringbussrute ble etablert og flere ganger i timen gikk det busser til Økern senter. De lokale forretningene mistet kunder. Ellef Andersen fikk etterhvert innvilget bruksendring til lokaler for kjemiskteknisk konsulentvirksomhet. Bygningen er fremdeles godt bevart, som et fint minne over en tid hvor det ennå var rom for små, selvstendige og lokale butikker. Den utgjør også en tidstypisk representant for tidens rådende forretningsarkitektur og er ført på Byantikvarens Gule liste. (Tekst: Gry Eliesen/Kulturminnegrunnlag for Hovinbyen, Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum)