Etterkrigstidens kulturminner: Bryn industrihus

philips-data-system-1972

Etterkrigstidens kulturminner: Bryn industrihus, Hovinbyen I nils Hansens vei 2 på Bryn ligger Bryn industrihus, tegnet av Georg Greve og Geir Grung. Bygget sto ferdig i 1969 og navnet kan tyde på at flere virksomheter holdt til her, men på 1970-tallet flyttet Philips inn og bygget fikk navn etter Philips Data System. Huset er et typisk eksempel på kontor- og industribygg fra perioden, på Bryn ble det på 1960-tallet oppført en rekke kontorbygg i dette området. Arkitekturen er helstøpt og elegant, med den inntrukne førsteetasjen som blikkfang. Da Bryn industrihus ble ført på Gul liste i forbindelse med registrering av kulturminner i Hovingbyen, het det følgende i begrunnelsen: «Formålet med bevaring er å ta vare på et representativt kontoranlegg med arkitektonisk verd som representant for kontorbebyggelsen i området». (Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum)