Veileder for metallsøking

Stadig flere har metallsøking som hobby. Når du er ute og søker kan du også finne kulturminner, det vil si gjenstander som er fredet. Alle gjenstander som er eldre enn 1537 og mynter som er eldre enn 1650 er automatisk fredet og innleveringspliktige, og det er viktig at du kjenner til lovverket for at ikke kulturminner skal bli skadet eller gå tapt.

Byantikvaren deler derfor veilederen som Kulturhistorisk museum har utarbeidet for metallsøking, og håper at metallsøkere i Oslo følger denne.

Dersom du lurer på noe, ta gjerne kontakt med oss. Vi hjelper gjerne til med veiledning og håndtering av eventuelle funn!

Her finner du veilederen