Etterkrigstidens kulturminner: Standard telefon- og kabelfabrikk

1965-ornelund-om

Modernismens kulturminner: Vi holder oss i Hovinbyen denne måneden og kommer med nok en godbit fra Standard telefon- og kabelfabrikk på Økern. STK var etter krigen en ledende bedrift på sitt felt og hadde et varesortiment som traff godt når det gjaldt gjenoppbygging av landet og utvikling av viktig infrastruktur. I 1957 ble det bygget en ny kontor- og fabrikkbygning for avdeling for teknisk elektronikk – TV, radio og deler av kjøleproduksjonen. Anlegget ble tegnet av Andreas H. Bjercke, Georg og Trond Eliassen, Birger Lambertz-Nilssen og Einar Arnborg. Med sitt varierte arkitekturuttrykk og detaljering – tegl møter rasterfasade og vindusbånd, er den et meget typisk eksempel fra sin tidsperiode. I 1962 ble huset sågar omtalt i Byggekunst. I dag er det flott og pietetsfult satt i stand. Vi koster også på oss noen flere bilder av administrasjonsbygget fra 1967 (ark. Erling VIksjø). Også dette er flott satt i stand og brukes i dag som hotell. Odd Tandberg sto for utsmykningen med sin karakteristiske Conglo-mur.
Standard Telefon - og Kabelfabr.Standard Telefon - og Kabelfabr.Standard Telefon - og Kabelfabr.Standard Telefon - og Kabelfabr.Standard Telefon - og Kabelfabr.
 
STK hadde på det meste 4000 personer ansatt og fabrikkområdet utgjorde et slags minisamfunn, med kleskode og egen valuta. I glansdagene i tiårene etter krigene hadde STK egen tannlege, bedriftslege og egen ambulanse i beredskap. Foreningslivet blomstret og de ansatte hadde tilbud om orkester, kor, teatergruppe og idrettslag. (Tekst: Gry Eliesen, foto:Ørnelund/Oslo Museum og Teigeins fotoatelier/Norsk Teknisk museum)