Etterkrigstidens kulturminner

ornelund-om-1967

Godt nytt år alle sammen! Nå er vår faste fredagsspalte tilbake og i år skal vi ha hovedfokus på kulturminner fra 50- 60- 70- og 80-tallet. Dette er tiår hvor veldig mye bra ble bygget, men ennå er det ikke så lenge siden, og i takten byutviklingen har gått i de siste tiårene har mye gått tapt. Om ikke byggene er revet, er de kanskje ombygget til det ugjenkjennelige. Store områder av Oslo ble imidlertid bebygget etter krigen og arkitektur og miljøer fra denne tiden er viktige for byens identitet, derfor ønsker Byantikvaren å sette søkelys på det verdifulle fra etterkrigstiden. Noe er åpenbart, som dagens bilde – administrasjonsblokka i naturbetong på Standard Telefon- og kabelfabrikk på Økern (Erling Viksjø, 1968), men mange av kulturminnene vi skal presentere er nok ukjente og uventede. Følg med, følg med! (Foto: Ørnelund, OM, 1967)