22.desember – Loftsutbygging i storgårdskvartalene

img_1678

Mangeårig antikvar hos Byantikvaren Siri Hoem gjør i dagens artikkel rede for et viktig felt i vår antikvariske virksomhet – loftsutbygginger. Storgårdskvartalene er blant våre flotteste bygg. Tåler de utbygging? Oslo trenger boliger og presset på loftene er stort. Hvordan kan man bygge ut og samtidig ivareta kulturminneverdiene?

Les Siris artikkel her: 22-siri-loftsubygging