Verneverdig bebyggelse er verdt mer!

img_0637

Vi har tidligere delt Aftenpostens oppslag om økonomisk merverdi på verneverdige boliger, basert på en undersøkelse gjort av Martin Austvoll Nome og Morten Stige. De har skrevet en artikkel om sine funn som er å finne i Fortidsminneforeningens årbok 2016. Den kan selvsagt også leses her: verdien-av-kulturminner-fortidsminneforeningens-arbok-2016  Bildet er fra Oscars gate. Undersøkelsen viser at også bygg som ikke i seg selv har vern, men som ligger i strøk og miljøer med mange verneverdige bygg, oppnår høyere priser enn boliger andre steder.