8.desember – Noen glimt fra min tjenestetid på Frogner

img013-copy-2-copy

Anne Kathrine Breien Heggebø jobbet hos Byantikvaren som arkitekt og antikvar i 30 år. Hun var med på flytting fra hus til hus og alle omstillinger fra gammelt til nytt som foregikk i etaten. Hun har sammenfattet sine erindringer i dagens artikkel, nydelig illustrert av hennes egne tegninger. På bildet sitter hun helt ytterst til venstre, en gang på 1970-tallet.

Noen glimt fra min tjenestetid hos Byantikvaren av Anne Kathrine Breien Heggebø