Byantikvarens julekalender 1.desember

forside

I det store 60-års jubileumsåret bestemte vi at det var på tide å skrive Byantikvarens historie. Vi har ikke vært like flinke til å ta vare på vår egen historie som på byens historie, så et festskrift var på sin plass. Mange av våre tidligere byantikvarer har bidratt, samt andre tidligere medarbeidere og mange som jobber hos oss i dag. Resultatet har blitt artikler, erindringer og mange billedoppslag om vår mangesidige virksomhet gjennom mange tiår. Hver dag i desember skal vi legge ut en artikkel eller et oppslag fra boken, slik at dere på juleaften har fått det hele. Vi starter foran og jobber oss kronologisk gjennom, slik at førstemann ut er byantikvar Janne Wilberg, som i sin innledende artikkel forteller om Byantikvarens viktigste oppgaver i dag, og også litt om fremtiden.

Markør og aktør – Byantikvaren i dag og fremover… av Janne Wilberg