Ladegårdens tapeter

12081-copy

Byantikvaren 60 år: Restaurering av Oslo Ladegård. Det var en gang da Byantikvaren jobbet aktivt med restaurering av interiører. Ladegården er et av Oslos viktigste bygg, og et av byantikvar Thorleif Sellægs hjertebarn. Sellæg ledet restaureringsarbeidet fra 1963 til det ble avsluttet i 1968, i mellomtiden var han blitt byantikvar, og blant utfordringen var rokokkotapetene, som i flere rom var i dårlig forfatning. Det fantes ikke penger, og det virket ikke som man kunne gjøre annet enn å enten la tapetene stå slik de var eller eventuelt dekke over dem. Men Sellæg ga ikke opp, og klarte å skaffe finansieringen til slutt. I dag kan man oppleve Ladegårdens tapeter i fordums prakt. Bildet viser rom 102 – Storms salong. Her finner vi byggets eneste ekte brystningspanel, alle andre er påmalt. Sellæg gjorde også oppmålinger og undersøkelser av tak og bjelker, noe som bl.a. førte til ny kunnskap om fargesetting av Ladegårdens rom.