Årsberetning arkeologi 2015

Hestejordene-ved-Linnerud-leir

Feltsesongen 2016 er så smått i gang, og vi håper på fine arkeologiske funn også i år. I fjor fant vi blant annet forhistoriske bosetningsspor både på Alfaset og i Teisenveien. Vi ferdigstilte også et forskningsprosjekt om Christiania i etterreformatorisk tid.

Les mer om fjorårets Byantikvarens arkeologiske arbeid i årsberetningen for 2015 Årsberetning arkeologi 2015