Tidligere byantikvar Kjeld Magnussen har gått bort

Kjeld M

I forrige uke gikk tidligere byantikvar Kjeld Magnussen bort, 92 år gammel. Her følger byantikvar Janne Wilbergs nekrolog:

Kjeld Th. Magnussen

Da tidligere byantikvar og arkitekt Kjeld Th.Magnussen døde 25.04.2016, 92 år gammel, hadde hele fem byantikvarer etterfulgt ham i stillingen han hadde fra 1981-90.  Kjeld fikk likevel være fagmann til det siste, med en lang pensjonistkarriere som Norges fremste festningsekspert.

I dag er Byantikvaren først og fremst en forvaltningsetat med hovedinnretning mot saksbehandling. Den gang var kontoret langt mindre og nærmest et antikvarfaglig ”landhandleri” med hovedaktivitetene bygningsdokumentasjon, restaurering av Byantikvarens egne eiendommer og museumsdrift. Flere viktige kulturminner på Hovedøya, Akershus og Den gamle Logen ble restaurert i hans regi. Kjeld innledet ”den nye tid” med innføring av data og moderne formidlingsformer og la klokt til rette for overføring av deler av kulturminnemyndigheten fra staten til kommunen i 1990.

Han var mannen bak utskillelsen av Byantikvaren som egen etat fra det halvoffentlige Oslo Bymuseum og flyttingen til egne lokaler. Dermed var basis lagt for dagens moderne kulturminneforvaltning. Kjelds store fortjeneste var også redningsaksjonen for å bevare Oslo kommunale modell- og billedsamling som Byplankontoret ønsket å kaste på 1980-tallet. Samlingen omfattet bl.a. Harald Hals-samlingen, etablert av Oslos store bolig- og byplansjef – en i verdenssammenheng unik samling av kildemateriale fra funksjonalismen. Den har nylig fått sitt rette hjem gjennom overføringen til Nasjonalmuseet.

Kjeld hadde høy faglig integritet og sto med styrke og utholdenhet på barrikadene på vegne av kulturminnene. ”Stridsmannen” var likevel personlig beskjeden. Kjeld var i seg selv ”verneverdig”.  En uforlignelig humorist, en stor antikvar og et fint menneske har gått ut av tiden. Vår tanker går til familien som lykkeligvis fikk beholde ham lenge.

Byantikvaren i Oslo, ved byantikvar Janne Wilberg