Byantikvaren 60 år: Vern av Grünerløkkas murgårdsbebyggelse

bilde-7

BYA 60 år Vernekamper gjennom tidene: Grünerløkka. Vi har tidligere sett på Markveien 35, som var en trist rivesak som burde vært unngått. Men det var jo slik på 1960-tallet, at all murgårdsbebygelsen på Grünerløkka var planlagt revet og sanert.
 
Nå var ikke Grünerløkka noe enestående eksempel. I 1955 la finansrådmannen sammen med Byplankontoret fram publikasjonen «Saneringsmodne strøk». Mange av planene var påbegynt allerede i mellomkrigstiden og de fleste av Oslos eldre bystrøk, bl.a. Sagene, Vika, Tøyen, Kampen, Rodeløkka og Grünerløkka skulle rives og moderne blokk- og lamellbebyggelse oppføres. Øverst til venstre sees en av tegningene med planer for Grünerløkka. Man anså at murbyen ikke kunne gi gode boliger. Man ønsket lys, luft og bedre fasiliteter.
 
Byantikvaren jobbet i mange år for å verne murbyen og dens kvaliteter. Utover 1970-tallet snudde også vinden og istedet for å rive, ble de gamle murgårdskvartalene rundt i byen rehabilitert. Leiligheter ble slått sammen og fikk innlagt bad, man rev trang bakgårdsbebyggelse, åpnet opp, plantet trær og anla plener og gjennom byfornyelsesprogrammet ble murbyen igjen attraktiv.
 
I 1992 ble Oslos samlede murgårdsbebyggelse vernet gjennom kongelig resolusjon og ble samtidig ført samlet på Gul liste. I 2006 nådde vernekampen sitt høydepunkt gjennom fredningen av Birkelunden kulturmilijø, der Byantikvaren var sterkt involvert. Fredningen omfatter Birkelunden med skolen og kirken, samt en del omkringliggende gater. Formålet med fredningen er følgende: «Hovedformålet med fredningen av Birkelunden kulturmiljø er å sikre og bevare et bymiljø fra annen halvdel av 1800-tallet av nasjonal interesse når det gjelder byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Birkelunden kulturmiljø utgjør et viktig vitenskapelig kildemateriale for kunnskap og forskning innenfor 1800-tallets byplanlegging og murgårdsarkitektur. Miljøet skal bevares som en historisk referanse, og bidra til å formidle forståelse om denne viktige tidsepoken og dens fysiske uttrykk til nålevende og framtidige generasjoner.»
 
På bildet øverst høyre sees Paulus plass 2, en av de fineste gårdene rundt Birkelunden. Den har fått fasaden rehabilitert med kalkpuss og har bevart sine opprinnelige vinduer. Forhageplenen er også inntakt og bidrar til et helt unikt bymiljø i bakkant av Paulus kirke, som hadde vært tapt hvis saneringsplanene for Grünerløkka hadde blitt gjennomført. (Foto: Digitalt Museum, Oslo Museum)