BYA 60 år: Industri og nye vernekamper

bilde

Oslo er ikke lenger den industribyen den en gang var og det er ikke mye stor industri igjen. Noen har kanskje fått med seg striden om Fiskars-bygget i Nydalen i avisene i den seneste tiden? Fiskehallen på Vippetangen er et annet av få industrianlegg som har hatt kontinuerlig drift i lang tid. Det øverste bildet viser den gamle fiskehallen ca 1925. Denne var et provisorisk bygg der fiskegrossistenes boder lå tett ved siden av hverandre. I bodene ble fisken sortert, lagt på is og så transportert videre til forhandlerne. Den nye fiskehallen fra 1933 var mye mer moderne, med kjøle- og fryseanlegg og røkeri. Det er den samme fiskehallen som i dag fremdeles er i full drift på Vippetangen. Byantikvaren har ført Fiskehallen på Gul liste og anser den for å ha høy verneverdi. I det tverretatlige arbeidet med å revitalisere Vippetangen og gi bygninger ny bruk, står Byantikvaren hardt på at Fiskehallen må bevares. En ny vernekamp, for et kulturminne med lang kontinuitet. (Foto øverst: Narve Skarpmoen, fra boken «Kristiania for 100 år siden» av Morten Bing, Torgeir Kjos og Marie Fongaard Seim. Opplysninger til teksten er også hentet derfra. Foto nederst: Karl Harstad, Oslo Museum).