BYA 60 år: Arno Bergs fødselsdagsønsker

Arno Berg Morgenposten

 

BYA 60 år: Glimt fra klipparkivet. Da Arno Berg ble intervjuet av Morgenposten i forbindelse med sin 70-års dag i 1960, var Byantikvaren ennå en ung etat. Bevaringsarbeidet var likevel i full gang. Noe av det første etaten gjorde var å lage bevaringsplaner for Bergfjerdingen og Telthusbakken. Arno Berg hadde allikevel to store ønsker i sitt jubileumsår: «Meget større og viktigere er det å få bevart endel av de arkitektoniske hovedstykker fra midten av 1800-årene, for da var der en arkitektonisk gullalder i vår by. Homansbyen er jo den eldste. Den står nå i fare fordi Byplankontoret har lagt en stor trafikkåre, Per Sivles gate, tvers over den. Men alle de husene som ligger tilbaketrukne på oppsiden av Josephines gate må vi konsentrere oss om å få bevart på en eller annen måte, for Homansbyen er det eldste arkitektoniske gjennomførte villaparti i Norden, om ikke i Nord-Europa».

Arno Bergs andre hjertesak var Mangelsgården. Hans andre 70-årsønske var at «dette fine, gamle paleet, som i omkring 150 år har ført et mindre pent liv» skulle bli satt istand. Det er godt å se at Mangelsgården i dag har blitt restaurert og er fredet. Arno Berg ledet arbeidene fra begynnelsen av, og det skal sies at ettertiden har vist at en del av grepene som ble tatt hadde man ikke historisk belegg for, men intensjonene var de beste og anlegget er en perle i Storgata. Homansbyen er regulert til bevaring og ligger der fremdeles, uten den planlagte Per Sivles gate, som aldri kom. «Hvis jeg kunne redde Homansbyen…» uttalte Arno Berg. Helt fra første stund var Byantikvarens blikk for byens kvaliteter skarpt og faglig sterkt.