BYA 60 år: Ekebergrestauranten

Ekebergrestauranten

BYA 60 år Vernekamper gjennom tidene – Ekebergrestauranten

Husker dere hvordan Ekebergrestauranten for bare et drøyt et tiår siden sto som en rønne til forfalls og var nær ved å bli revet? Lars Backers funkisperle fra 1929 var lenge et populært samlingssted, oppført på initiativ fra Oslo kommune. Etter krigen gikk restaurantdriften imidlertid dårligere og kommunen solgte bygget til private drivere. En del slitasje på bygningen ble det nok i disse årene, men riktig ille gikk det imidlertid ikke før i 1997, da en ny privat aktør kjøpte bygningen. De begynte å rive de unike interiørene, men Byantikvaren fikk stoppet arbeidene med bruk av Plan- og bygningsloven. Det var imidlertid vanskeligere å hindre forfallet som nå for alvor satte inn. Eier lot bygget sto tomt, overlatt til være, vind og hærverk.

Allerede i 1990 klassifiserte Byantikvaren Ekebergrestauranten under verneklasse A «Kulturminner som har så stor kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi at de ønskes bevart». Så tidlig som i 1986 slo Byantikvaren til mot ulovlig vindusutskiftning i bygningen. Dens verdi var udiskutabel, men det var vanskelig å for etaten å finne virkemidler mot eierne som ikke brydde seg om bygget. Det ble bl.a forsøkt med helselovgivning og bydelsoverlegen. Så, senere i 1997, foreslo Fortidsminneforeningen å få Ekebergrestauranten fredet. Byantikvaren stilte seg meget positiv og skrev bl.a. «Byantikvaren vil framheve bygningens verneverdi som et enestående eksempel på restaurantbygning i funksjonalistisk stil med en fantastisk beliggenhet i forhold til byen (…) Det er slik av stor betydning at tilgjengeligheten for offentligheten og oppretholdelse av nåværende bruk sikres». Riksantikvaren bifalt og bygningen ble midlertidig fredet samme år.

Ennå gikk det noen år uten drift og med en bygning i sørgelig forfatning, men i 2001 ble den endelige fredningen vedtatt. Året etter kjøpte Eiendomsspar og Christian Ringnes bygningen. De satte den i stand gjennom en pietetsfull restaurering, i samarbeid med Byantikvaren. Takket være Byantikvaren, Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen og Christian Ringnes ble Ekebergrestauranten reddet og ført tilbake til fordums prakt. Historien viser at ingen bruk og neglisjering kan være like farlig som feil bruk og gale tiltak, og at antikvariske myndigheter har behov for gode virkemidler for å bevare byens viktigste kulturminner. (Foto: A. B. Wilse/Oslo Museum, bilde av forfallent interiør tatt av Byantikvaren på befaring 2002)