Ekely – Byantikvaren gir ikke dispensasjon

Bjarne Melgaards hus - SnøhettaFoto: Snøhetta – Plastmodell av hovedhuset

Byantikvaren gir ikke dispensasjon fra fredningen av Ekely for oppføring av Bjarne Melgårds dødshus/kunstprosjekt

Bjarne Melgårds kunstprosjekt «A house to die in», utformet av Snøhetta arkitektkontor, har vakt mye oppmerksomhet. Konflikten har ikke knyttet seg så mye til prosjektets kvalitet i seg selv, som til  beliggenheten i det fredede Ekely, med Munchs atelier og kunstnerboligene. Prosjektet består av tre hoveddeler: en bolig omgitt av vannspeil, atelier og et tårn. Byantikvaren var i utgangspunktet positivt innstilt til prosjektforslaget. Vi syntes ideen var interessant og derfor ønsket vi å vurdere dispensasjon på visse vilkår, men innenfor rammene av fredningen. Disse vilkårene har arkitekten ikke klart å oppfylle. Byantikvaren forutsatte blant annet at kollen på eiendommen i sin helhet skulle bevares og anbefalte at man anvendte tunnellteknikk som ville minke inngrepene i naturen. Dette viser seg umulig å gjennomføre av geologiske årsaker. Dermed innbærer prosjektet store terrenginngrep og også fjerning av en rekke store trær og bygging av en større mur på tomten.  Byantikvaren har på bakgrunn av dette avslått å gi dispensasjon for oppføring av «A house to die in». Ekely er et viktig kulturminne og det er essensielt å bevare området slik det står beskrevet i fredningspapirene: Fredningens formål – Formålet med fredningen av området rundt kunstnerkolonien og atelierhagen etter §19 er å bevare og sikre anleggets virkning i miljøet slik det framstår med en kombinasjon av frodig vegetasjon med store trær, beplantning, bygninger, veier og stier. Formålet er videre å bevare det landskapsrommet som var en viktig inspirasjonskilde og et motiv for Edvard Munch».