Markveien 35,37 og 39

Markveien

 

Byantikvaren 60 år – Vernekamper gjennom tidene: Markveien 35,37 og 39. Da Markveien 39 brant i 1969, ble det dessverre begynnelsen på en «byfornyelse» av et kvartal i Markveien som vi i dag kanskje ser på med litt andre øyne enn den gang? Markveien 39 fikk så store skader i brannen at den måtte rives. U forlengelsen av dette ble det besluttet å også rive nr.37 og 35, til tross for at disse ikke var skadet. Byantikvaren gikk ut og flagget gårdenes verneverdier. Markveien 35, hjørnegården på bildet, var kjent som en av Grünerløkkas fineste. Den var tvillinggården til Olaf Ryes plass 3 tvers over gaten, som fortsatt står. Begge var tegnet av arkitekt Christian Reuter og hadde flott fasadeutstyr, blant annet staselige hjørnetårn. Rivingsstriden sto i flere år og mange engasjerte seg. I 1977 skrev Aftenposten om husokkupasjon i nr.35. Politiet måtte til med lift for å fjerne demonstrantene fra taket. I noen av sammenstøtene ble det også kastet egg og stein mot politiet. Etter stortingsvalget i 1977 satte rivingen i gang, under politibeskyttelse. I Truls Aslaksbys bok «Ta vare på Oslo», er fotografiet fra rivingen ledsaget av et dikt av Jan Erik Vold fra 1978:
Vern om verdier
sto det
husveggen, en diger
valgplakat. Så
reiv
de
husene. Store
politistyrker
vernet
om
rivingen.
(Foto:Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Digitalt museum)