Jordal amfi – to alternative planer

Jordal 2

Byantikvaren har lansert to alternative planer for ny ishall på Jordal. I tillegg til alternativet som allerede har blitt presentert i media, har vi også utarbeidet et alternativ hvor ny ishall er plassert der dagens innendørshall ligger.  Det er viktig å presisere at begge planene inneholder illustrasjoner som viser volum, høyder og virkning, ikke et endelig spikret arkitektonisk uttrykk.

De to alternativene kan lastes ned her og her.

Jordal 1