Jordal Amfi – hva nå?

Nytt fra NRK-Østlandssendingen:

Jordal Hogne Foto Olav Juven

Foto: Olav Juven

Byantikvaren vil ta vare på den gamle OL-arenaen og avdelingsleder Hogne Langset oppsummerer det slik: Det er lenge siden Oslo kommune har brukt særlig penger på Jordal Amfi, og garderobene stinker mer Mann enn de fleste finner behagelig. Men vedlikeholdsetterslepet er et begrenset problem, og ikke argument for riving. Så la oss heller fokusere på kvalitetene i anlegget, med intimiteten og stemningen som alle som har vært der på kamper, konserter eller andre tilstelninger synes å være enige om. Med dagens krav til stigningsforhold m.m. for nybygg får vi aldri tilbake et amfi med disse kvalitetene om vi river Jordal.. I tillegg rommer den masse stolt idretts- og konserthistorie. Så la ishockey-klubben få ny konkurransehall, men på en av to tilliggende tomter.

Les mer her:

NRK Østlandssendingen – Jordal Amfi