Byantikvaren 60 år: Arno Berg, vår første byantikvar

Arno Berg

Byantikvaren 60 år! I 2016 fyller Byantikvaren 60 år og på fredager kommer vi til å presentere ulike sider av Byantikvarens virksomhet, både i dag og gjennom historien. Vi starter med vår første byantikvar Arno Berg (1890-1974). Han var født i Sverige og utdannet arkitekt, men dårlige tider i Sverige førte ham til Norge. Han fikk jobb på Folkemuseet og drev oppmåling av bygninger, både på museet og rundt i landet. Han målte også opp byhus i Kristiania for Fortidsminneforningen. «Ja, så begynte livet…» uttalte Berg senere, om tiden da han ble ansatt i Oslo Byes vel. Byarkitekt Harald Aars headhuntet ham til jobben, som besto i å lede foreningen, samt være sekretær for deres tidsskrift St.Hallvard. Lars Roede skriver: «Som sekretær i Selskabet ble han etter hvert byens antikvar de facto. Da kommunen 1956 formelt opprettet stillingen som byantikvar, var Berg selvskreven». Arno Berg etterlot seg ca 450 artikler og bokomtaler, hans ettermæle som forsker og verner er ruvende, skriver Lars Roede. Han samlet, systematiserte og drev med bygningsarkeologiske undersøkelser. Hans registrering av nå nedrevne bygg er i mange tilfeller det eneste materialet som finnes om dem. Han vant også mange vernesaker vi i dag ser på som selvsagte, som Homansbyen, Basarhallene ved Domkirken og Karl Johan Kvartalet og så tidlige verdier som ikke var blitt «i tiden» ennå, f.eks. i forstadsbebyggelsen i tre. Som byantikvar var han med på å lede restaurering av mange kulturminner, f.eks. Akershus Slott. Arno Berg bodde i Gyldenløves gate 27 og plassen foran bygget bærer i dag hans navn. Der er også en byste av vår første Byantikvar oppført. Bildet viser den kjente montasjen av Berg med Militærhospitalet. Man tapte rivingssaken, men bygningen ble tatt ned, lagret og gjenoppført på Grev Wedels plass. (Foto: Sverre Heiberg/Oslo Museum, teksten er basert på artikkel av Lars Roede i Norsk Biografisk leksikon)