Nedre Foss – brannskadd

Brann Nedre Foss BL(Foto: Bengt Lifoss, Byantikvaren)
Nedre Foss gård brant rett før nyttår. Forferdelig trist å se anlegget brenne, et stort tap for byen! Det så en stund mørkt ut for anlegget, men det ser nå ut som om Brann- og redningsetaten klarte å bevare deler av gårdsanlegget. De gjorde en strålende jobb og klarte å redde den sørlige fløyen, mens den nordlige fløyen ble helt utbrent og hovedfløyen sterkt skadet. Øvrige deler av anlegget er i god behold.

Bygningen som brant fikk sitt utseende i 1802, men vi vet at deler av huset er fra 1700-tallet, kanskje eldre. Gården er nevnt for første gang i 1220, som kvern under Hovedøya kloster. Familien Grüner eide gården i to perioder og her bodde Fredrik Grüner, som har gitt navn til Grünerløkka. Bygningen var nylig pusset opp i nært samarbeid med Byantikvaren, og mange flotte, opprinnelige detaljer som tapeter og takstukkatur ble restaurert. Restauranten som holdt til i bygget åpnet i mai, da restaureringen var fullført.

Byantikvaren er i dialog med eieren og det vil bli gjennomført en befaring på brannstedet i denne uken sammen med eieren og Plan- og bygningsetaten. Målet er å gjenreise det som er ødelagt og ta vare på mest mulig av de historiske kvalitetene som er tilbake.

Brann Nedre Foss JW(Foto: Janne Wilberg, Byantikvaren)