Detaljer fra byen: Nordre gate 11

bilde

Detaljer fra byen: Nordre gate 11,(13, 15 og 17). Riktig stemningsfull er den fine butikkfasaden i Nordre gate. Ikke mange murgårder har bevart så mange av de opprinnelige vinduene og satt dem så godt i stand. Gården ble oppført i 1898 og det var opprinnelig fem butikklokaler i 1.etasje. I dag er noen av dem slått sammen, men fremdeles opplever man småhandel av noenlunde samme skal som for hundre år siden. Barbering, sykkeldeler, klær og briller er noe av det som tilbys. De store butikkvinduene var typiske for murgårdene i strøksgater, men legg merke til de smale feltene øverst. Der var det luftemulighet, og som vi ser, muligheter for reklame. Kanskje stammer «Sjokolade» fra Hjørdis Sætre, som drev tobakksforretning i gården i 1955? Da var det også damefrisør, melkeforretning, elektrisk verksted og en bokbinder i 1.etasje.