Oslo før og nå: Lindern/Geitmyra

Før og nå kålåker

Oslo før og nå: Lindern/Geitmyra, med Heftyes barnehjem i bakgrunnen. Det var en gang, i 1915, at hele sletten mellom Thulstrups gate og Eugéne Hanssens gate var en kålåker. Matauke under 1.verdenskrig sørget for at det ble dyrket grønnsaker overalt hvor det fantes ledige arealer. Et kuriøst bilde, med en helt egen stemning i seg. Heftyes barnehjem åpnet i 1914 og ruver ensom oppe ved Kirkeveien. I dag er det oppført søsterblokker for Ullevål sykehus like ved siden, en fotballbane er opparbeidet, men det ligger også parsellhager her på Geitmyra, så fortsatt dyrkes det i indre Oslo. (Foto: Ukjent/Oslo Museum)