Oslo før og nå: Hagegata 28

Tøyen før og nå 2

Ennå et bilde fra det gamle Tøyen. Nå har vi beveget oss opp på senteret. Hagegata 28 lå engang på hjørnet av Økernveien, som gikk opp til høyre i bildet. Ikke bare mindre trehus ble revet da senteret ble bygget, også større murgårder, som Økernveien 6 og 8 og Vardalsgaten 52. Vardalgaten er i dag helt forsvunnet, samme er Feiringggaten, som gikk fra Hagegata til Kjølberggata. Hagegata 28 var i 1963 eid av kjøpmann Oddvar Jensen. I 1.etg bodde en stasjonsbetjent med to barn, i tillegg til frk. Helga Johansen. I 2.etg bodde Asbjørn Rismyhr, som jobbet som sjåfør, og Joachim Olsen drev transportforretning. Det gamle trehuset ble revet på midten av 1970-tallet.