Detaljer fra byen: Hoff terrasse

IMG_1495

Gamle dører bør bevares, ikke byttes ut. I Hoff terrasse har man gjort en forbilledlig jobb med å restaurere de originale utgangsdørene fra 1951. Mange av håndtakene var ødelagt, men heldigvis fantes noen bevart og 24 flotte kopier ble produsert. Resultatet er blitt at de nydelige inngangspartiene fremstår som da de var nye. Et eksempel til etterfølgelse.