Oslo før og nå: Tøyen

Tøyen før og nå 1

Oslo før og nå: Tøyen senter. Både byens hus og byens gater forandrer seg. Det øverste bildet er tatt i krysset Hagegata/Sørliggata, på det nederste har Sørligata blitt til Økernveien. Nå er øvre del av Hagegata slukt av tøyen senter, men opprinnelig fortsatte den opp til høyre, over der Kjølberggata senere ble anlagt, og videre mot Kampen. Den besto av små trehus, med leiligheter, verksteder og forretninger. Økernveien svingte ikke ned bakken, men fortsatte mot baksiden av senteret. Sørliggata er i dag forsvunnet vest for Hagegata, men finnes igjen ved Tøyen skole. Kart over Oslo 1900 kan sees her: https://www.oslo.kommune.no/OBA/Kart/1900/index.html I 1968 startet byggingen av Tøyen senter. (ark. F. S. Platou). Det meste av den gamle bebyggelsen forsvant til fordel for moderne høyhus. Bildet øverst er tatt av Byantikvaren i 1974 og har Hagegata 22 som hovedmotiv. Her holdt Apoteket Trygg til helt fram til rivingen. Da flyttet apoteket opp på det nye senteret. I dag heter det Boots. Tøyen og Hagegata er blant byens trehusmiljøer som ikke ble bevart. Nybyggene har imidlertid mange kvaliteter, er godt bevart og tidstypiske. Sammen med den eldre bebyggelsen rundt på Tøyen, er også Tøyen senter ført på Gul liste. Byantikvaren fotograferte grundig i Hagegata før trehusene ble revet. Vi kommer til å vise flere av bildene framover.