Oslo før og nå: Torggata 36

Torggata før og nå

Oslo før og nå – Torggata 36. Dagens før og nå-bilder er tatt nært i tid, og kanskje kan man si at dagens spalte har en liten vri? Uansett, ikke mindre gledelig! Torggata 36 ble oppført i 1888 med Henrik Nissen (1848 – 1915) som utførende arkitekt.
Bygningen er en av Oslos staseligste gårder oppført i nyrenessanse med et rikt fasadeutstyr.
Fasaden fremstår fremdeles med helt opprinnelig fargesetting fra andre etasje og har de dekorative skrafitto-dekorasjonene bevart. På originaltegningen fra 1888 er disse dekorasjonene tegnet inn. Eiendommen har i 2015 gjennomgått oppussing med ny kalkmaling i de opprinnelige fargene med blant annet tilskuddsmidler fra Byantikvaren. Resultatet er at Torggata 36 fremstår som en av Oslos vakreste bygårder. Vi anbefaler folk å løfte blikket og nyte denne perlen av en bygård neste gang man går i Torggata