Oslo før og nå: Narvesenkiosken i Stortingsgata

Kiosk

Disse bildene er tatt med bare noen måneders mellomrom. På det nederste ser vi Erik Glosimodts bevarte og restaurerte kiosk i bakgrunnen. Vi har tidligere skrevet om både den, og Tyrihans-kiosken på Olaf Ryes plass. Kiosken som sto på hjørnet av Studenterlunden på Saras telt med sine karakteristiske plastbuer i bakgrunnen var en viktig del av vår nyere kioskhistorie. Nå er det hele borte. De to kioskene som ble oppført mot Stortingsgata i 1978 var ikke Narvesens standardmodell, de var derimot spesialtegnet til den nylig oppgraderte Eidsvoll plass av to av periodens viktigste arkitekter Lund & Slaatto. Disse to sto også bak utformingen av selve plassen. I dag ville vi nok ikke revet en tårnkiosk eller en tyrihans. Vern av de senere tiårs arkitektur er en utfordring. Bygg trenger tid. Hva er viktig og hva kan vi slippe? Alt kan ikke bevares. En kiosk er kanskje ikke så viktig i den store sammenheng? Likevel, burde ikke ett eksemplar fra 70- og 80-tallet blitt tatt vare på?